Ansökan om installation av eldstad.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om installation av eldstad…..

Tänk på att redovisa tekniska lösningar som används i byggnaden. Det kan exempelvis röra sig om beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där olika material och dimensioner framgår.

En avgift kommer att tas ut för en inlämnad anmälan och kostnaden kommer att faktureras när anmälan har inkommit

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan om installation av eldstad. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Det är nämnden för myndighetsutövning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa