Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (21)

  • Anmälan av certifierad kontrollansvarig

   Här fyller du i uppgifter om kontrollansvarig i samband med din ansökan för bygglov för nybyggnation.

  • Anmälan om dricksvattenanläggning

   I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

  • Anmälan om livsmedelsverksamhet

   I den här e-tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

  • Anmälan om matförgiftning

   Här kan du anmäla om matförgiftning

  • Anmälan om ny eller förändrad byggnad- småhus och fritidshus

   Den här e-tjänsten är till för att skicka in uppgifter om befintliga/nya småhus och fritidshus. Informationen som anges används för ajourhållning av lägenheter i lägenhetsregistret

  • Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

   I den här e-tjänsten registrerar du ditt livsmedelsföretag upphör med verksamhet.

  • Anmälan om ändringar som inte kräver bygglov

   Här kan du göra din anmälan av olika ändringar och åtgärder som inte kräver bygglov
  • Ansökan om lov (förhandsbesked,bygg,rivning,mark)

   Här kan du ansöka om förhandsbesked, bygglov, tidsbegränsat bygglov, ändring eller förnyelse av bygglov samt marklov och rivningslov.

  • Ansökan om trädfällning

   Här kan du skicka in din ansökan om trädfällning. 

  • Beställ tömning av slambrunn eller tank

   Här beställer du tömning av slambrunn eller tank. 

  • Rapport av allergisk reaktion

   I den här e-tjänsten kan du rapportera om du fått en allergisk reaktion av något livsmedel.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning

  • Sopkärl

   Här kan du göra nybeställning av sopkärl, storleksbyte och felanmälan av sopkärl. Du kan även beställa extra tömning. 

    

    

  • Synpunkter ARAB

   Låt oss veta vad du tycker!

   Här kan du lämna synpunkter på Alvesta Renhållnings AB i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag. Din synpunkt är värdefull information och den ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet. Tänk på att en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut.

   Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

  • Ödehus

   Här anmäler du som fastighetsägare av ett ödehus dig till kommunens intressentlista. 

  Kommun och politik (4)

  Kultur och fritid (9)

  Näringsliv och arbete (1)

  Omsorg och stöd (13)

  • Anmälan om intresse av att bli kontaktperson

   Här anmäler du ditt intresse till att bli kontaktperson till någon som behöver ditt stöd. Vi söker hem och intressenter både i och utanför Alvesta kommun.

  • Ansökan om hemsjukvård

   Här kan du ansöka om hemsjukvård i Alvesta kommun

  • Ansökan om Informationssamtal

   Begäran om Informationssamtal kan göras via den här e-tjänsten om du har barn som är folkbokförda i Alvesta kommun.

  • Ansökan om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och/eller frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten om ni har barn som är folkbokförda i Alvesta kommun. 

  • Ansökan till avdelningen för myndighet vuxen

   Här kan du ansöka till avdelningen myndighet vuxen

  • Intresseanmälan till föräldrautbildning ABC

   Här kan du anmäla ditt intresse för föräldrautbildningen ABC (Alla barn i centrum)

  • Synpunkter till omsorg och socialtjänst

   Lämna synpunkter till omsorg och socialtjänsten

  Utbildning och barnomsorg (11)

  • Anmälan Afterschool

   Här kan du anmäla dig till Afterschools aktiviteter

  • Ansökan om Inackoderingsbidrag för gymnasieelever

   Du som är elev vid en kommunal gymnasieskola och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, och därför behöver inackordera dig på studieorten kan ansöka om inackorderingsstöd.  Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för att täcka del av de ökade kostnaderna i samband med inackordering.

  • Ansökan till fritidshem

   Här ansöker du till fritidshem, lämnar inkomstuppgifter, meddelar ändrade familjeförhållanden, säger upp plats inom fritids, gör skolval (under skolvalsperiod) samt uppdaterar dina kontaktuppgifter.

  • Klagomål och synpunkter till Utbildningsförvaltningen

   Om du inte är nöjd med de åtgärder som personal och/eller rektor har vidtagit fyller du i denna e-tjänst

  • Medgivande för försäljning av majblommor

   Här lämnar du som vårdnadshavare in ditt medgivande för att ditt barn ska få sälja majblommor.