Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (17)

  • Anmälan om dricksvattenanläggning

   I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

   I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

  • Anmälan om livsmedelsverksamhet

   I den här e-tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

   I den här e-tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

  • Anmälan om ny eller förändrad byggnad- småhus och fritidshus

   Den här e-tjänsten är till för att skicka in uppgifter om befintliga/nya småhus och fritidshus. Informationen som anges används för ajourhållning av lägenheter i lägenhetsregistret

   Den här e-tjänsten är till för att skicka in uppgifter om befintliga/nya småhus och fritidshus. Informationen som anges används för ajourhållning av lägenheter i lägenhetsregistret

  • Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

   I den här e-tjänsten registrerar du ditt livsmedelsföretag upphör med verksamhet.

   I den här e-tjänsten registrerar du ditt livsmedelsföretag upphör med verksamhet.

  • Ansökan om förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked 

   Här kan du ansöka om förhandsbesked 

  • Ansökan om trädfällning

   Här kan du skicka in din ansökan om trädfällning. 

   Här kan du skicka in din ansökan om trädfällning. 

  • Beställ tömning av slambrunn eller tank

   Här beställer du tömning av slambrunn eller tank. 

   Här beställer du tömning av slambrunn eller tank. 

  • Beställning,uthyrning och tömning av container

   Här ansöker du om att hyra eller beställa tömning av en eller flera containers. 

   Här ansöker du om att hyra eller beställa tömning av en eller flera containers. 

  • Rapport av allergisk reaktion

   I den här e-tjänsten kan du rapportera om du fått en allergisk reaktion av något livsmedel.

   I den här e-tjänsten kan du rapportera om du fått en allergisk reaktion av något livsmedel.

  • Sopkärl

   Här kan du göra nybeställning av sopkärl, storleksbyte och felanmälan av sopkärl. Du kan även beställa extra tömning. 

    

    

   Här kan du göra nybeställning av sopkärl, storleksbyte och felanmälan av sopkärl. Du kan även beställa extra tömning. 

    

    

  • Synpunkter ARAB

   Låt oss veta vad du tycker!

   Här kan du lämna synpunkter på Alvesta Renhållnings AB i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag. Din synpunkt är värdefull information och den ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet. Tänk på att en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut.

   Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

   Låt oss veta vad du tycker!

   Här kan du lämna synpunkter på Alvesta Renhållnings AB i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag. Din synpunkt är värdefull information och den ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet. Tänk på att en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut.

   Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

  Kommun och politik (2)

  Kultur och fritid (8)

  • Ansökan om stöd till Studieförbund i Alvesta kommun

   Ansök om stöd till studieförbund i Alvesta kommun

   Ansök om stöd till studieförbund i Alvesta kommun

  • Kompiskort - anslut din förening eller verksamhet

   Här kan du ansluta din förening eller verksamhet till kompiskortet. Det innebär att ni erbjuder innehavare av Kompiskortet att ta med en kompis, en stödjande person, gratis till ett evenemang eller aktivitet som ni anordnar.

   Här kan du ansluta din förening eller verksamhet till kompiskortet. Det innebär att ni erbjuder innehavare av Kompiskortet att ta med en kompis, en stödjande person, gratis till ett evenemang eller aktivitet som ni anordnar.

  Omsorg och stöd (6)

  Utbildning och barnomsorg (5)