Anmälan om dricksvattenanläggning

LÄS MER

I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

Vid stora förändringar, exempelvis då din verksamhet utökas, behöver du även inkomma med en anmälan till förvaltningen för samhällsbyggnad.  

En avgift på 944 kr kommer att tas ut för en inlämnad ansökan och kostnaden kommer att faktureras när ansökan har inkommit.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan om anmälan om dricksvattenanläggning. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Det är nämnden för myndighetsutövning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa