Anmälan om dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

Vid stora förändringar, exempelvis då din verksamhet utökas, behöver du även inkomma med en anmälan till förvaltningen för samhällsbyggnad.  

En avgift på 1 timmes handläggning kommer att tas ut för en inlämnad ansökan och kostnaden kommer att faktureras när ärendet är klart.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa