Anmälan om livsmedelsverksamhet

LÄS MER

I den här tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

För att vara ett livsmedelsföretag måste man uppfylla kravet på viss kontinuitet (regelbundenhet) och viss organisation. Det betyder att en sommaröppen glasskiosk är ett livsmedelsföretag men en matlagningskväll i en förening är inte ett livsmedelsföretag.

Inom EU finns två olika sorters tillstånd för livsmedelshanteringen, registrering och godkännande.

De flesta livsmedelsföretagen måste registreras. Registrering måste göras vid nystart, förändringar av verksamheten eller ägarbyte. Du får öppna verksamheten tidigast 14 dagar efter att kommunen fått in din anmälan om registrering. Får du beslut från kommunen tidigare går det bra att öppna när du fått beslutet. Registreringen kostar 944 kronor och kommer att faktureras när ansökan har inkommit.

Företagaren är själv skyldig att se till att livsmedelslokalen är lagenligt utformad och att det finns egenkontrollprogram som är avsett för verksamheten. Detta måste vara färdigt när verksamheten startar. När verksamheten har startat kommer livsmedelsinspektören att inspektera verksamheten.

Registrerade livsmedelsföretag betalar en årlig kontrollavgift. Denna betalas från och med det år som verksamheten startar.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om livsmedelsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Det är nämnden för myndighetsutövning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa