Anmälan om livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

För att vara ett livsmedelsföretag måste man uppfylla kravet på viss kontinuitet (regelbundenhet) och viss organisation. Det betyder att en sommaröppen glasskiosk är ett livsmedelsföretag men en matlagningskväll i en förening är inte ett livsmedelsföretag.

Inom EU finns två olika sorters tillstånd för livsmedelshanteringen, registrering och godkännande.

De flesta livsmedelsföretagen måste registreras. Registrering måste göras vid nystart, förändringar av verksamheten eller ägarbyte. Du får öppna verksamheten tidigast 14 dagar efter att kommunen fått in din anmälan om registrering. Får du beslut från kommunen tidigare går det bra att öppna när du fått beslutet. Registreringen kostar 1 timmes handläggning och kommer att faktureras när ansökan har inkommit.

Företagaren är själv skyldig att se till att livsmedelslokalen är lagenligt utformad och att det finns egenkontrollprogram som är avsett för verksamheten. Detta måste vara färdigt när verksamheten startar. När verksamheten har startat kommer livsmedelsinspektören att inspektera verksamheten.

Kommunen tillämpar efterhands debitering och all kontroll faktureras efter inspektion. 

 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa