Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten anmäler du att din livsmedelsverksamhet upphör.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Det är nämnden för myndighetsutövning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa