Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten anmäler du att din livsmedelsverksamhet upphör.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.
Använd denna länk till texten ”så här hämtas företagsuppgifter” http://bolagsverket.se/sammansatt-bastjanst-foretagsuppgifter

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 


 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa