Ansökan om skolskjuts (grundskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten ansöker du om skolskjuts för elever i grundskolan. 

Elever som enligt Alvesta kommuns skolskjutsriktlinjer uppfyller kraven ifråga om avstånd, är berättigade till skolskjuts, men bör ändå ansöka, för att alla uppgifter ska bli rätt. Trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet kan beviljas efter ansökan och individuell prövning.

Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Alvesta kommun där eleven är folkbokförd.
Det finns även möjlighet att få beviljad skolskjuts för elever som har växelvis boende.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare.

Skolskjuts beviljas inte vid val av skola i annan kommun. 

Har du inte tillgång till Bank-ID så hjälper vi dig med din ansökan. 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter  

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan om skolskjuts. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden är myndighetsutövning. 

Det är Utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0472-150 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bankid

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa