Ansökan om skolskjuts (grundskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten ansöker du om skolskjuts för elever i grundskolan. 

Elever som enligt Alvesta kommuns skolskjutsregler uppfyller kraven ifråga om avstånd är berättigade till skolskjuts, men bör ändå göra en ansökan för att säkerställa att alla uppgifter blir rätt. Trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet kan beviljas efter ansökan och individuell prövning.  

Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Alvesta kommun där eleven är folkbokförd. Det finns även möjlighet att få beviljas skolskjuts för elever som har växelvis boende. Bedömningen görs i varje enskilt all av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare. 

Ansökan om skolskjuts beviljas inte om ni väljer en skola i en annan kommun. 

Om du inte har tillgång till bank-ID hjälper vi dig gärna med din ansökan.  

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bankid

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa