Rapport av allergisk reaktion

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla om du fått en allergisk reaktion av något livsmedel. För att kunna förebygga att fler blir sjuka är det viktigt att miljöenheten får kännedom om allergiska reaktioner, vilket livsmedel som orsakat reaktionen och var livsmedlet kommer ifrån.

 Du kan lämna din anmälan anonymt, men lämnar du inga kontaktuppgifter kan vi inte ge dig återkoppling på hur det går i ärendet. Det finns också en risk att vi inte kan gå vidare i ärendet, då vi ibland behöver ställa kompletterande frågor.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din rapport av allergisk reaktion. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Det är nämnden för myndighetsutövning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa