Ansökan om årligt föreningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information innan ni börjar fylla i ansökan om årligt föreningsstöd!
För att vara berättigad att söka årligt föreningsstöd ska föreningen ha godkänts som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden. Läs innan ni börjar fylla i ansökan igenom gällande Bestämmelser om stöd. De stöd som söks i denna årliga ansökan är följande:


A. Aktivitetsstöd
B. Drift av egen anläggning eller lokal
C. Förhyrda lokaler
D. Främjandestöd
E. Investeringsstöd

Alla föreningar som söker årligt kommunalt stöd inom kategori A-E ska i ansökan bifoga följande dokument; Verksamhetsberättelse 2022, Revisionsberättelse 2022, Resultat- och balansrapport 2022, Verksamhetsplan 2023, Budget 2023. För stöd B och C krävs det även att föreningen skickar in ytterligare kostnadsunderlag. Se till att ni har alla dessa dokument redo innan ni börjar fylla i ansökan. För att kunna fylla i ansökan loggar du in med Bank-ID och när du sedan är klar signerar du ansökan med Bank-ID. Du kan även spara din ansökan och skicka in vid annat tillfälle. Obs! En sparad ansökan är inte inskickad.

Föreningen ska endast skicka in 1 ansökan om årligt stöd. Se därför till att ha alla dokument och uppgifter på plats i god tid före sista ansökningsdatum så att ni smidigt kan fylla i ansökan och bifoga de dokument som krävs.

Sista dag att skicka in ansökan är 31 maj

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa