Anmälan om ny eller förändrad byggnad- småhus och fritidshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är till för att skicka in uppgifter om befintliga/nya småhus och fritidshus. Informationen som anges används för ajourhållning av lägenheter i lägenhetsregistret.

Informationen ska lämnas in till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

Definitioner
Huset anses färdigställt när bostäderna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i bostaden redan innan alla byggnadsarbeten är klara, ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker.

Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen. Finns bara en bostadslägenhet på adressen ska lägenhetsnummer inte sättas.

I de flesta småhus finns bara en bostad och har därför inte några lägenhetsnummer. Småhus identifieras enbart via adressen.
För varje bostad i huset ska bostadsarea (boarea) och adress anges.
 

Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning etc inträffar det att bostäder utgår ur lägenhetsregistret. Dessa bostäder identifieras med befintligt lägenhetsnummer eller adressen och anges under avsedd flik.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din registrering av ny eller förändrad byggnad. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga är grunden myndighetsutövning.

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/ 

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter, 0472-150 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa