Miljöpris

LÄS MER

Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun.

Priset/utmärkelsen består av en plakett (ett diplom) och ett stimulansbidrag på 5 000: -. Priset tilldelas för ett gott miljöarbete.
Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt:

  • Om det utförda arbetet kan påvisa miljövinst
  • Om det utförda arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart med miljön i fokus
  • Om det utförda arbetet sporrar andra att bli mer miljöframsynta
  • Nytänkande innovativt miljöinspirerat
  • Personligt engagemang och intresse med miljön i fokus

Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare i och utanför Alvesta kommun har möjlighet att föreslå kandidater till årets miljöpris.
Juryn som utser årets pristagare består av Nämnden för Myndighetsutövning.

Sista dag för inlämning av förslag är den 29 oktober.

Priset delas ut årligen i samband med sista mötet för året för Kommunfullmäktige.

Frågor om e-tjänsten

Carola Gunnarsson
0472-152 92

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlämning av förslag senast den 31 oktober.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa