Byggpris

LÄS MER

Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun.

Priset/utmärkelsen består av en plakett att sätta upp på huset/byggnaden och ett stimulansbidrag på 5 000: -. Priset kan tilldelas för enskild byggnad likväl som bebyggelsegrupp. Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt:

  • Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man innovativt sökt lösningar som passar för just den specifika platsen.
  • Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och renoverat med tidsenlig hänsyn.
  • Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och lyckats införliva det i en modern tappning.
  • Arbetsinsats för att på ett varsamt och kontinuerligt sätt utföra tidsenligt underhåll på en byggnad.

Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare och fastighetsägare i och utanför Alvesta kommun har möjlighet att föreslå kandidater till årets byggpris.
Juryn som utser årets pristagare består av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Sista dag för inlämning av förslag är den 29 oktober.

Priset delas ut årligen i samband med sista mötet för året för Kommunfullmäktige.

Frågor om e-tjänsten

Magnus Wigren
0472-150 68

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlämning av förslag senast den 31 oktober.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa