Vigsel

LÄS MER

Ansökan om hindersprövning
Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.
Ansökan om hindersprövning ska ni göra gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. I samband med ansökan om hindersprövning bör ni även anmäla vilket efternamn var och en ska ha i äktenskapet.
Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln. Blanketter för hindersprövning och anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln
Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket, intyg för hindersprövning och vigselintyg. Båda handlingarna ska lämnas till Alvesta kommuns kontaktcenter i god tid, senast tre veckor före vigseln. Kontaktcenter finns i kommunhuset, Centralplan 1 i Alvesta.
Lämna handlingarna direkt i kommunens reception eller skicka dem via post till Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.

Utländska medborgare
För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare
Alvesta Kommun har ett antal vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också skriva om ni har önskemål om vem som ska viga er.

Vittnen
Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar. De som är vittnen måste ha fyllt 18 år. Personer som arbetar i kommunen kan också vara vittnen.

Vad händer sen?
När ni har preliminär bokat vigsel via e-tjänsten kommer kontaktcenter att kontakta er för att gå igenom era önskemål och boka dag och tid för vigseln. Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på telefonnummer: 0472-150 00 helgfri vardag klockan 8:00-16:00, eller via mail: kommunen@alvesta.se

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa