Familjehem, jourhem, kontaktfamilj - intresseanmälan

LÄS MER

Här anmäler du ditt intresse till att bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem till någon som behöver ditt stöd. Vi söker hem och intressenter både i och utanför Alvesta kommun.

Bli kontaktperson
Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Tryck här för mer information om insatsen som kontaktperson. Det kommer att öppnas ett nytt fönster och din pågående ansökan kommer att sparas.

Bli kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem några dagar i månaden för att vara ett extra stöd. Tryck här för mer information om insatsen som kontaktfamilj. Det kommer att öppnas ett nytt fönster och din pågående ansökan kommer att sparas.

Bli familjehem
Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor ofta hos dig en längre tid. Tryck här för mer information om insatsen som familjehem. Det kommer att öppnas ett nytt fönster och din pågående ansökan kommer att sparas.

Bli jourhem
Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd under kortare tid. Uppdraget är ett heltidsuppdrag. Tryck här för mer information om insatsen som jourhem. Det kommer att öppnas ett nytt fönster och din pågående ansökan kommer att sparas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0472–15000 under helgfri vardag 8:00-16:00.

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Inkomna handlingar hos kommunen blir allmänna handlingar och bevaras hos myndigheten om inte beslut om annat fattas. Ärenden, synpunkter, klagomål, fråga/svar med långsiktig betydelse bevaras därför. Fråga/svar med ringa betydelse gallras/raderas. Dina uppgifter kan komma att delas inom och utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art.

Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen få upplysningar om hur dina uppgifter behandlas och kan begära ett så kallat registerutdrag över dina personuppgiftsbehandlingar. Kontakta i så fall kommunstyrelsens dataskyddssamordnare via mejl till Funktionsbrevlåda kommunen@alvesta.se eller via brev till Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen, Centralplan 1, 342 80 Alvesta. Det går även bra att hämta en blankett för begäran i kommunhusets reception. Vill du kontakta vårt dataskyddsombud gör du det lättast via mejl: dso@alvesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa