Intresseanmälan för att köpa verksamhetsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du intresse för ledig verksamhetsmark i Alvesta kommun. 

Din intresseanmälan tas emot och matchas mot befintlig, redan detaljplanelagd verksamhetsmark. Den ligger sedan delvis också till grund för det fortlöpande arbetet med framtagande utav nya detaljplaner. 

Du som företagare ansvarar själv för att din e-post och att din intresseanmälan hålls aktuell. 

Välkommen med din intresseanmälan! 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@alvesta.se
047215000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa