Beställ tömning av slambrunn eller tank

LÄS MER

Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Det måste finnas en farbar väg för lastbil fram till slambrunnen.
  • Vägen ska klara av tung trafik. 
  • Märk gärna ut brunnen med en käpp eller liknande.
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
  • Använd kodlås till bommar och lock. Om du använder kodlås, ange kombinationen i avsnittet Beställning.
     

För planlagd tömning gäller grundavgift inklusive moms. Övriga avgifter eller tilläggsavgifter framgår av renhållningstaxan.

Taxa          Transportavgifter                                   Antal          Ex moms          Inkl moms 
130             Transportavgift slamsug                        Tim              1107,2                 1384 
131             Årstömning av slambrunn 0-3kbm     St                 1097                     1371,1
132             Extratömning av slambrunn                  St                 1415,5                 1769,4 
133             Tömning sluten tank 0-3kbm                St                  1188                    1485
134             Tömning sluten tank 3-6kbm               St                  1341                     1676,3
135             Tömning sluten tank 6-9kbm               St                  1438,6                 1798,3
138              Årstömning slambrunn 3-6kbm         St                 2031,9                  2539,9

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa