Beställning,uthyrning och tömning av container

LÄS MER

Med den här tjänsten kan du hyra eller beställa tömning av en container för avfalls- och återvinningsmaterial. En container kan användas för att samla in större mängder av avfall.

Här kan du läsa om våra aktuella taxor. Taxan gäller t.om 1 januari 2024.

Utsättning container, oavsett storlek             Taxa 200                                    407 kr
Hyra dygn                                                                   Taxa 210                                    65,2 kr
Hyra vecka                                                                 Taxa 211                                    293 kr
Hyra månad                                                               Taxa 212                                    691,3 kr

Trp avg, hämtning, tömning 0-8 kbm             Taxa 120                                    1139,8 kr
Trp avg, hämtning, tömning 10-15 kbm        Taxa 121                                    1229,4 kr
Trp avg, hämtning, tömning 22 kbm              Taxa 123                                    1343,3 kr
Trp avg återvinningscontainer                          Taxa 154                                    1001,3 kr

Brännbart avfall pris/ton                                    Taxa 423                                    1785,5 kr
Osorterat/deponi pris/ton                                  Taxa 412                                    2564,2 kr
Rent träavfall pris/kbm                                        Taxa 422                                    48.9 kr

 

Exempel på beställning och pris:
Hyra av en 10 kbm container till osorterat avfall (1000kg) över en helg.

407 kr (Taxa 200) + 1229,4 kr (Taxa 121) + 2564,2 kr (Taxa 412) + 65,2x2 (Taxa 210) = 4331 KR

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa