Ansökan om stöd till Studieförbund i Alvesta kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni ansöka om stöd till studieförbund i Alvesta kommun

Ni redovisar ert studieförbunds verksamhetsår:
- Antal stuidecirkeltimmar och antal kulturarrangemang i Alvesta kommun
- Bifoga verksamhets- och revisionsberättelse

 

Bidragsregler - räkna ej med annan folkbildningsverksamhet
Enligt Alvesta kommuns bidragsregler för studieförbunden  så gäller inte att beräkna med annan folkbildningsverksamhet. I de fall ni ändå anger detta kommer vi räkna bort dessa timmar. Våra regler omfattar enbart redovisade stuidecirkeltimmar samt antalet kulturarrangemang. Alvesta kommun adderar faktor 7,3 på redovisade kulturarrangemang. Beslut om bidragsregler för studieförbund har fattats av våra politiker i Alvesta kommun. 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa