Anmälan till tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

 • Tomterna är avsedda för bostadshus och du ska bo där permanent
 • Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.
 • Din köplats är personlig och kan inte överlåtas. Köplatsen kan dock överlåtas till medsökande vid separation eller dödsfall.
 • Det är ditt ansvar att se till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till dig

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande uppgifter för att kunna genomföra din ansökan

 • bankid
 • namn
 • adressuppgifter
 • personnummer
 • mobiltelefonnummer
 • namn och adressuppgifter på eventuell medsökande
 • e-postadress
 • vilket område du är intresserad av

Vad händer sedan

Alvesta kommuns handläggare tar emot din ansökan. Vi skickar därefter information till din e-postadress om tomtutbudet, regler för tomtkö m.m.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@alvesta.se
047215000

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@alvesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa