Sopkärl

LÄS MER

Med den här tjänsten kan du:

Vid en felanmälan kommer vi att göra en bedömning om kärlet behöver bytas eller lagas.  Vid byte av sopkärl är det är viktigt att sopkärlet står ute på hämtningsplatsen tills bytet är utfört.

 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa