Ansökan om trädfällning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla träd som står på kommunägd mark handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Större skogsområden sköts av upphandlad skogsförvaltare i enlighet med en skogsbruksplan som Skogsstyrelsen har upprättat. Enstaka träd som enskilda vill ta ned får bedömas från fall till fall.

Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan tillstånd. Det är kommunens ansvar att agera vid otillåten grävning i närhet till träd, otillåten trädfällning och vid åverkan på träd som till exempel ringbarkning eller annan skadegörelse. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa