Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag i Alvesta kommun måste du inkomma med en begäran om entledigande. Det är viktigt att du i din begäran preciserar vilket eller vilka uppdrag du önskar entledigas från.  Din begäran kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde och det är först därefter du blir entledigad från ditt/dina uppdrag.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-system som i kommunens digitala system för förtroendevalda. 

Tänk på att du fortfarande är förtroendevald och har kvar ditt/dina uppdrag fram till dess att kommunfullmäktiges beslut om att entlediga dig har vunnit laga kraft då anslagstiden för det justerade protokollet har löpt ut.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa