Anmälan om behov av resekort för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevresor

Alvesta kommun ansvarar för de kostnader som du som gymnasieelev har för transport till och från skolan under vissa förutsättningar. För att du ska ha rätt till ersättning måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun
  • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst sex kilometer
  • Du har rätt till ersättning till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Du har rätt till ersättning för elevresa vid växelvist boende om du är under 18 år och är folkbokförd i Alvesta kommun
  • Du kan inte få ersättning för elevresa samtidigt som du får inackorderingsstöd. 

Resekort

Alvesta kommun ersätter i första hand elever med ett resekort för resor med linjetrafik. För att få ett resekort behöver du som är myndig gymnasielev eller vårdnadshavare till gymnasielev anmäla behov av elevresa till Alvesta kommun. Anmälan om behov av elevresa gäller över ett läsår, du behöver därför skicka in en ny anmälan inför varje läsår.

  • Du som ska börja årskurs 1 i gymnasiet behöver ansöka så fort du har tackat ja till ditt gymnasieval, men senast 31 juli. 
  • Du som börjar årskurs 2 eller 3 ska ansöka senast 31 maj för läsåret som börjar efter sommarlovet.

Alvesta kommun tilldelar dig ett resekort direkt i Länstrafiken Kronobergs app (vilken ersätter de vanliga resekorten i plast) Du behöver ha Länstrafiken Kronobergs reseapp nedladdad på din mobiltelefon och registrera ditt mobilnummer i appen. Du hittar appen via googleplay (android) eller appstore (iphone).

Om du uppfyller kriterierna för rätt till elevresa och har laddat ner appen och registrerat ditt (elevens) telefonnummer, kommer ett resekort att laddas upp till dig inför skolstarten efter sommarlovet .

 

Önskar du ett fysiskt resekort istället för ett digitalt måste du meddela detta till oss i samband med din anmälan.

Studerar du vid skola utanför Kronobergs län hör du av dig till oss via kommunens kontaktcenter.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst har du möjlighet att anmäla behov av resekort via blankett. Blanketten får du genom Alvesta kommuns kontaktcenter. 

Om du är elev på Alvesta Gymnasieskola men är folkbokförd i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa