Medgivande för försäljning av majblommor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att barn säljer majblommor kan Majblomman motverka barnfattigdomen i Sverige. Pengarna som samlas in delas ut som stöd till barn lokalt. Stödet kan vara saker som de flesta av oss tar för givet, till exempel kläder, skor eller avgiften till fritidsaktivitet. Barnen kan sälja majblommor med en grön väska och individuella webbshopar eller endast via webbshop.

Hur går det till att sälja majblommor?

 1. Barnen får en gruppkod av den som är ansvarig för majblommeförsäljningen.
   
 2. Barnen laddar ner Majblommans app och registrerar gruppkoden och för- och efternamn.
   
 3. Barn kan sälja majblommor på två olika sätt:
  a) Fysisk försäljning med grön väska och försäljning med personlig webbshop. Försäljning med grön väska förutsätter att personen som ansvarar för försäljningen har beställt majblommor till gruppen.
  b) Enbart digital försäljning med personlig webbshop. Webbshopen aktiveras när barnen registrerar sig i appen. Blommorna skickas till köparna med post och barnet har ingen grön väska. Läs mer om insamlingen på majblomman.se.
   
 4. Försäljningen startar 18 april och avslutas 3 maj. Fysisk försäljning av majblommor ska redovisas i Majblommans app. Redovisningen öppnar 4 maj och sista dag för redovisning är 21 maj. 
   
 5. Efter slutförd insamling erhåller barnet 10 % och gruppen 10 % av sin insamling i provision. Barnets provison utbetalas via Swish. Telefonnumret som barnets förtjänst ska swishas till behöver registreras i Majblommans app senast 21 maj.
   

*Köpeavtal ingås mellan köpare och Majblomman. Barnet är en mellanhand, likt expediten i en affär. Inget avtal ingås mellan barn och köpare. Barnet behöver inte ha en egen mobil för att starta en webbshop, endast tillgång till internet. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa