Anmälan om matförgiftning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du om matförgiftning

Har du blivit matförgiftad? Det är viktigt att kontoret för livsmedelshantering i Alvesta kommun får information om eventuell matförgiftning, det kan skydda andra. Vi tar alltid allvarligt på en matförgiftsanmälan och kontaktar berörd verksamhet. 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa