Ansökan om stöd till Aktiv fritid för alla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till Aktiv fritid för alla riktar sig till i föreningar, pensionärsföreningar och organisationer som vill nå nya målgrupper utifrån jämlikhet och jämställdhet, öka integration och inkludering, stärka folkhälsan i alla åldrar och att öka samverkan mellan föreningar i kommunen. Stöd ges till uppstart och utveckling av verksamheter kopplat till ändamålet. Stödet söks löpande och beslut tas 4 gånger/år vid kvartalsslut. Stöd utbetalas efter redovisat evenemang/projekt, men i undantagsfall kan det betalas ut i förskott. Redovisning av evenemang/projekt görs senast 2 månader efter genomförandet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet via blankett istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa