Ansökan om stöd till aktiv fritid för alla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till aktiv fritid för alla syftar till att ge möjlighet för föreningar som vill genomföra aktiviteter eller evenemang utöver den ordinarie verksamheten. Stödet fokuserar på fyra huvudområden:

  • Stärka folkhälsan
  • Nå nya målgrupper
  • Öka integration och inkludering
  • Öka samverkan mellan kommunens föreningar

Stödet kan sökas av föreningar för att genomföra aktiviteter eller evenemang. Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd, men även som konsultativt stöd, stöd med material eller lokal. Exempel på vad föreningen kan få stöd för är aktiviteter för nya målgrupper, prova-på-verksamhet, lovverksamhet och andra aktiviteter som leder till att fler aktiverar sig. Stöd till aktiv fritid för alla kan beviljas med upp till 15 000 kr.

Stödet söks löpande och senast tre veckor innan det aktuella evenemanget eller projektet startar. Beslut tas senast tre veckor efter att ansökan lämnats in. Redovisning ska skickas in senast två månader efter genomfört evenemang/projekt. Stödet betalas därefter ut till föreningen. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Stöd utgår ej för ledararvode.
 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet via blankett istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa