Stöd till Aktiv fritid för alla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till Aktiv fritid för alla riktar sig till i föreningar, pensionärsföreningar och organisationer som vill nå nya målgrupper utifrån jämlikhet och jämställdhet, öka integration och inkludering, stärka folkhälsan i alla åldrar och att öka samverkan mellan föreningar i kommunen. Stöd ges till uppstart och utveckling av verksamheter kopplat till ändamålet. Stödet söks löpande och beslut tas 4 gånger/år vid kvartalsslut. Stöd utbetalas efter redovisat evenemang/projekt, men i undantagsfall kan det betalas ut i förskott. Redovisning av evenemang/projekt görs senast 2 månader efter genomförandet.
 

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
foreningsservice@alvesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa