Ansökan om samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att skicka in ansökan om samarbetssamtal här om du har barn som är folkbokförda i Alvesta Kommun

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring gemensamma barn och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta och att båda har signerat ansökan om samarbetssamtal med e-leg. Efter inskickad ansökan kommer en samtalsledare att kontakta er så snart som möjligt . Då bokas tid till ett enskilt samtal med samtalsledare för att därefter boka in gemensamma samtal.

Läs mer om samarbetssamtal här

Det är först när båda vårdnadshavare/föräldrar har signerat som ansökan kommer skickas vidare till samtalsledare på familjerätten. 

Om du inte har e-legitimation, kontakta oss via 0472-15000 så får du vår pappersblankett. 

Skyddad identitet
Har du skyddad identitet vill vi att du använder vår pappersblankett istället för att använda e-tjänsten, hör av dig till kontaktcenter för att få blanketten via 0472-15000 eller info@alvesta.se

Vid frågor, kontakta oss via 0472-15000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa