Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är viktigt för oss på Alvesta kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. För att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR, artikel 15). 


Du kan begära ut ett registerutdrag om dig själv eller om barn som du är vårdnadshavare för.
Du kommer att få besked om registerutdraget inom en månad, efter att din begäran inkommit till oss.

Om vi av någon anledning inte kan ta fram ett registerutdrag får du besked om det.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via 0472-15000 för att få blanketten för att begära ett registerutdrag.

Begäran om att få ut handlingar

En begäran om registerutdrag är inte en begäran om att få ut de handlingar där uppgifter om dig finns registrerade. För att göra en sådan begäran, kontakta Kontaktcenter via kommunen@alvesta.se eller 0472-15000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa