Ansökan om stöd till Kulturarrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till Kulturarrangemang
Stöd till Kulturarrangemang riktar sig till föreningar som vill genomföra arrangemang inom det konstnärliga området; musik, teater, film, dans, konst med mera som äger rum i Alvesta kommun.

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och bygga på ideellt arbete. Rimlig publikentré ska bära en del av kostnaderna. Stödet kan sökas av ideella föreningar. Alvesta kommun ska finnas med i all marknadsföring och arrangemanget ska vara kopplat till Kompiskortet.

Undantag:

  • Stöd beviljas ej till arrangemang eller verksamhet som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
  • Stöd beviljas ej till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Stöd beviljas ej till skolprojekt.
  • Stöd för mat och dryck beviljas ej.
  • Stödet är ett arrangemangsstöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, inte för produktionen av det som ställs ut.

Stödet söks löpande och beslut tas 4 gånger/år vid kvartalsslut. Stöd utbetalas efter redovisat evenemang/projekt, men i undantagsfall kan det betalas ut i förskott. Redovisning av evenemang/projekt görs senast 2 månader efter genomförandet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 


 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa