Ansökan om stöd till kulturarrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till kulturarrangemang syftar till att ge möjlighet för föreningar att genomföra arrangemang inom konstnärliga områden som musik, teater, film, dans, konst med mera. Arrangemanget ska äga rum i Alvesta kommun och vara öppet för allmänheten. Alvesta kommun ska finnas med i all marknadsföring av arrangemanget.

Undantag

  • Stöd beviljas ej till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Stöd för mat och dryck beviljas ej.
  • Stödet är ett arrangemangsstöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, men inte för produktionen av det som ställs ut.

Stödet kan sökas av föreningar för att genomföra kulturarrangemang. Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd, men även som konsultativt stöd, stöd med material eller lokal. Stödet kan ges som förlustbidrag. Stöd till kulturarrangemang kan beviljas med upp till 20 000 kr.


Stödet söks löpande och senast tre veckor innan det aktuella evenemanget eller projektet startar. Beslut tas senast tre veckor efter att ansökan lämnats in. Redovisning ska skickas in senast två månader efter genomfört evenemang/projekt. Stödet betalas därefter ut till föreningen. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Stöd utgår ej för ledararvode.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 


 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa