Ansökan om hemsjukvård

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om hemsjukvård i Alvesta kommun

Hemsjukvård är planerade hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabiliteringsinsatser som ges i hemmet. Hemsjukvård kan du få om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller sjukhuset på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa