Ansökan om stöd till unga leder unga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till unga leder unga syftar till att öka möjligheterna för barn och unga att själva påverka sin fritid. Stödet kan sökas av föreningar där barn och unga i åldern 13-25 år planerar och genomför ett projekt eller evenemang. Stödet kan utgå som ekonomiskt stöd, men även som konsultativt stöd, stöd med material eller lokal. Vid behov kan en mentor likt föreningsledare, fritidsledare och/eller fältsekreterare kopplas till projektet.


Föreningen kan söka stöd för verksamhet där målet är att öka ungas deltagande och delaktighet inom föreningslivet. Exempel på vad föreningen kan få stöd för är aktiviteter för nya målgrupper, prova-på-verksamhet och lovverksamhet. Stöd till unga leder unga kan beviljas med upp till 15 000 kr.


Stödet söks löpande och senast tre veckor innan det aktuella evenemanget eller projektet startar. Beslut tas senast tre veckor efter att ansökan lämnats in. Redovisning ska skickas in senast två månader efter genomfört evenemang/projekt. Stödet betalas därefter ut till föreningen. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Stöd utgår ej för ledararvode.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa