Ansökan om stöd till Unga leder unga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till Unga leder unga
Stöd till Unga leder unga riktar sig till ungdomssektioner i föreningar, skolidrottsföreningar, gårdsråd etc. där unga i åldern 13-25 år planerar och genomför ett projekt eller evenemang. Stödet söks löpande och beslut tas 4 gånger/år vid kvartalsslut. Stöd utbetalas efter redovisat evenemang/projekt, men i undantagsfall kan det betalas ut i förskott. Redovisning av evenemang/projekt görs senast 2 månader efter genomförandet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa