Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (13)

  • Anmälan om dricksvattenanläggning

   I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

   I den här e-tjänsten registrerar och anmäler du din dricksvattenanläggning.

  • Anmälan om livsmedelsverksamhet

   I den här e-tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

   I den här e-tjänsten registrerar du som vill starta ett livsmedelsföretag din verksamhet.

  • Anmälan om ny eller förändrad byggnad- småhus och fritidshus

   Den här e-tjänsten är till för att skicka in uppgifter om befintliga/nya småhus och fritidshus. Informationen som anges används för ajourhållning av lägenheter i lägenhetsregistret

   Den här e-tjänsten är till för att skicka in uppgifter om befintliga/nya småhus och fritidshus. Informationen som anges används för ajourhållning av lägenheter i lägenhetsregistret

  • Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

   I den här e-tjänsten registrerar du ditt livsmedelsföretag upphör med verksamhet.

   I den här e-tjänsten registrerar du ditt livsmedelsföretag upphör med verksamhet.

  • Byggpris

   Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

   Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

  • Miljöpris

   Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

   Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

  • Rapport av allergisk reaktion

   I den här e-tjänsten kan du rapportera om du fått en allergisk reaktion av något livsmedel.

   I den här e-tjänsten kan du rapportera om du fått en allergisk reaktion av något livsmedel.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (3)

  Kultur och fritid (9)

  • Kulturstipendium

   Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

   Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

  • Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

   Alvesta kommuns Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

   Alvesta kommuns Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

  • Pris för särskild prestation

   Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

   Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation.

   Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (3)

  Utbildning och barnomsorg (6)