Anmälan om ändringar som inte kräver bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din anmälan av olika sorters ändringar och åtgärder som inte kräver bygglov

Nedan följer förklaringar om vilka typer av anmälningar du kan lämna i denna e-tjänst.

Uppförande/ändring av eldstad

Om du vill installera eller göra en större ändring av till exempel en kamin, eldstad, kassett i befintlig öppen spis ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen av eldstaden måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/

Uppförande/ändring av rökkanal

Om du vill installera eller göra en större ändring av rökkanal/skorsten ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen av rökkanalen måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/

Uppförande/ändring av hiss

Om du vill installera eller göra en större ändring av hiss/trappsstegshiss/plattformshiss ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/

Uppförande/ändring av ventilation

Om du vill installera eller göra en större ändring av ventlilation ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/

Uppförande eller väsentlig ändring av komplementbyggnad högst 30 kvm BYA (Byggnadsarea) 

Kallas även ”Attefallsbyggnad”. En Attefallsbyggnad får byggas som en carport, växthus, förråd, gäststuga med mera. Även om det inte kräver bygglov är det inte fritt fram, utan du behöver i stället lämna in en anmälan. Om du vill använda Attefallshuset som hudvårdssalong, frisersalong, kiosk eller annan verksamhet behöver du söka bygglov.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/attefallshus/

Uppförande eller väsentlig ändring av komplementbostadshus högst 30 kvm BYA (Byggnadsarea)

Kallas även ”Attefallshus”. Ett Attefallshus får byggas som en carport, växthus, förråd, gäststuga med mera. Även om det inte kräver bygglov är det inte fritt fram, utan du behöver i stället lämna in en anmälan. Om du vill använda Attefallshuset som hudvårdssalong, frisersalong, kiosk eller annan verksamhet behöver du söka bygglov.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/attefallshus/

Inredning av ytterligare en bostad i ett hus

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/inreda-ytterligare-en-bostad/

Rivning utanför planlagt område

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov. Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/rivningslov/

Uppförande eller väsentlig ändring av brandskydd eller skyddsrum

Om du vill installera eller göra en större ändring av brandskydd eller skyddsrum ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/

Uppförande eller väsentlig ändring av vindkraftverk

Om du vill installera eller göra en större ändring av vindkraftverk ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/vindkraftverk/

Uppförande eller väsentlig ändring av tillbyggnad högst 15 kvm BTA (Bruttoarea)

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/

Uppförande eller väsentlig ändring av takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/takkupor/

Väsentlig ändring av bärande delar eller planlösning

Om en ändring av en byggnads användning inte kräver bygglov kan åtgärden trots detta kräva en anmälan. Det kan exempelvis handla om ändring av en byggnads planlösning, bärande konstruktion, ventilation, vatten- och avlopp eller brandskydd.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/annat/

Uppförande eller väsentlig ändring av VA-anläggning (även stambyte)

Om en ändring av en byggnads användning inte kräver bygglov kan åtgärden trots detta kräva en anmälan. Det kan exempelvis handla om ändring av en byggnads planlösning, bärande konstruktion, ventilation, vatten- och avlopp eller brandskydd.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/annat/

Uppförande eller väsentlig ändring av olje- eller fettavskiljare

Om du vill installera eller göra en större ändring av olje- eller fettavskiljare ska du göra en anmälan till avdelningen för bygg och miljö. För att få börja installationen måste du först ha ett beviljat startbesked från oss.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/vindkraftverk/

 

Hämta företagsuppgifter  

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagetsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.  
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa