Frågor, felanmälan och synpunkter

LÄS MER

Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan direkt här på webben.

Välkommen att kontakta oss via vårt formulär. Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken skola, boende, gata eller liknande det gäller, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Du kan lämna in ditt ärende anonymt. Om du vill bli kontaktad väljer du själv på vilket sätt du vill att vi ska svara dig.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa