Ansökan om ledarutbildningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledarutbildningsstödet syftar till att ge möjlighet för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet att utbilda sina ledare. Stödet avser att främja och utveckla ledare som är verksamma inom föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Stöd kan sökas för 100 % av kurskostnaderna, däremot utgår inget stöd för reseersättning och förlorad arbetsförtjänst.

Tak för ledarutbildningsstöd:

Antal gruppaktiviteter föregående år                                        Maxbelopp per år
20-99                                                                                                        6 000 kr
100-249                                                                                                   8 000 kr
250-399                                                                                                   10 000 kr
400 +                                                                                                         15 000 kr

Ansökan

Ansökan om stöd ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast tre månader efter avslutad kurs. För att räknas på innevarande verksamhetsår ska ansökan skickas in senast 31 december.
 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa