Ledarutbildningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledarutbildningsstöd kan sökas av föreningar som har godkänts som bidragsberättigade av Kultur- och fritidsnämnden. Stödet avser att främja och utveckla föreningens ledare med inriktning på ungdomsverksamheten. Stöd kan sökas för 100 % av kurskostnaderna, däremot utgår inget stöd för reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Föreningens totala ledarutbildningsstöd per år bestäms av föreningens verksamhet, mätt i antalet gruppaktiviteter/sammankomster för åldern 7-25 år föregående år:

Antal gruppaktiviteter/sammankomster:

20-99            Stödtak 6000 kronor.

100-249       Stödtak 8000 kronor.

250-399       Stödtak 10 000 kronor.

400 +            Stödtak 15 000 kronor.


Ansökan om ledarutbildningsstöd ska skickas in senast tre månader efter avslutad kurs.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
foreningsservice@alvesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa