Stöd till nybildad förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till nybildad förening kan förening som varit verksam i minst 6 månader söka. Kultur- och fritidsnämnden godkänner sedan föreningen som bidragsberättigad förutsatt att de handlingar som efterfrågas i ansökan om stöd till nybildad förening är inskickade. Stödet till nybildad förening är 2500 kronor.

 

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsförvaltningen
foreningsservice@alvesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa