Ansökan om stöd till nybildad förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till nybildad förening kan förening som varit verksam i minst 6 månader söka. Kultur- och fritidsnämnden godkänner sedan föreningen som bidragsberättigad förutsatt att de handlingar som efterfrågas i ansökan om stöd till nybildad förening är inskickade. Stödet till nybildad förening är 2500 kronor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet via blankett istället. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa