Ansökan om stöd till nybildad förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd till nybildad förening kan förening som varit verksam i minst sex månader söka. Stödet söks löpande och är ett engångsbelopp som uppgår till 2 500 kronor. Dokument som ska bifogas ansökan är följande:

  • Föreningens stadgar
  • Konstituerande styrelseprotokoll
  • Intyg om registrerat organisationsnummer från Skatteverket
  • Verksamhetsplan för kommande år
  • Ekonomisk redovisning och budget för kommande år

Ansöker föreningen även om att bli en godkänd barn- och ungdomsförening ska följande dokument bifogas:

  • Föreningens alkohol- och drogpolicy

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet via blankett istället. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa