Anmälan om behov av resekort för elever folkbokförda i Alvesta, elevresa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För elever som går i gymnasieskolan ansvarar hemkommunen för kostnaden för elevens resor mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan, två resor varje vardag under terminen.

Alvesta kommun ersätter eleverna genom ett resekort via Länstrafiken Kronobergs reseapp för resor med kollektivtrafiken. 

Följande villkor ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till ett resekort:

  • Eleven är folkbokförd i Alvesta kommun

  • Studier sker på heltid 

  • Färdvägen mellan hem och skola är minst sex kilometer

  • Eleven erhåller inte inackorderingsstöd

  • Resekort erbjuds fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Elever som är folkbokförda i Alvesta kommun måste anmäla behov av resekort  via denna e-tjänst. Efter att elevens anmälan inkommit kopplas ett resekort till eleven i Länstrafiken Kronobergs reseapp. Eleven måste ha appen nedladdad på sin mobiltelefon samt registrera sitt telefonnummer i appen. Anmälan görs av myndig elev eller vårdnadshavare. 

Elever som redan går i gymnasiet skickar in anmälan senast den 31 maj 2022 och elever som ska börja i årskurs 1 skickar in anmälan senast den 31 juli 2022  

Elever som studerar vid Alvesta Gymnasieskola behöver inte anmäla behov av resekort.

Elever som har behov av resa utanför länsgränsen kommer att få information av administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun. 

Om elev eller vårdnadshavare inte har möjlighet att använda denna e-tjänst, exempelvis vid skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller om eleven ännu inte är folkbokförd i Alvesta kommun men kommer att flytta hit, kan ansökan ske via blankett. Blanketten skickas via post eller mejl efter kontakt med administratör med ansvar för elevresor via kommunens kontaktcenter 0472-150 00.

Om en elev inte har möjlighet att använda Länstrafiken Kronobergs reseapp, ta kontakt med administratör med ansvar för elevresor via kommunens kontaktcenter 0742-150 00.

Förändrade förhållande måste anmälas, inför terminsstarten eller under pågående termin, till kommunens administratör med ansvar för elevresor.  Återbetalningsskyldighet föreligger vid felaktigt nyttjande av resekortet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa