Återansökan ekonomiskt bistånd

LÄS MER

När du redan har en handläggare på ekonomiskt bistånd kan du ansöka på denna e-tjänst. Om du vill ansöka med blankett får du den av din handläggare. 

För att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången tar du kontakt via telefon.

Telefon: 0472- 150 00
Telefontid: mån, tisd, tors, fre 08:30-09:30

Frågor om e-tjänsten

Har du frågor om e-tjänsten? Kontakta din handläggare.
0472- 150 00 Telefontid: mån, tisd, tors, fre 08:30-09:30