Meddelande till och från Socialtjänsten (Förvaltningen Arbete och Lärande)

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du kommunicera med socialsekreterare på ett säkert sätt.

Du kan skicka och ta emot meddelanden inom verksamheterna ekonomiskt bistånd, barn och unga, missbruksvård, våld i nära relationer. 

Du får ett sms eller mail med texten "Du har meddelande från Alvesta kommun" när socialsekreterare har skickat ett meddelande till dig. Tryck på knappen "Starta e-tjänsten" till höger och logga sedan in med bank ID. Personer med skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. 

Det är bara du och socialsekreterare som kan läsa meddelandet.