E-tjänst för barnomsorg

LÄS MER

Här ansöker du till förskola, lämnar inkomstuppgifter, meddelar ändrade familjeförhållanden, säger upp plats inom förskola, gör skolval (under skolvalsperiod) samt uppdaterar dina kontaktuppgifter.