Klagomål och synpunkter till Utbildningsförvaltningen

LÄS MER

Om du inte är nöjd med de åtgärder som personal och/eller rektor har vidtagit kan du lämna ditt klagomål/dina synpunkter här. Du kan välja att lämna ditt klagomål anonymt om du önskar det men tänk på at du då inte kan få någon återkoppling i ärendet.

Läs mer om våra rutiner vid hantering av synpunkter och klagomål genom att följa länken till PDF nedan:
här

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa