Klagomål och synpunkter till Utbildningsförvaltningen

LÄS MER

Om du inte är nöjd med de åtgärder som personal och/eller rektor har vidtagit kan du lämna ditt klagomål/dina synpunkter här. Du kan välja att lämna ditt klagomål anonymt om du önskar det men tänk på at du då inte kan få någon återkoppling i ärendet.

Läs mer om vår hantering här

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter  
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att (anges för enskild e-tjänst). Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är Utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/ 

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa