Anmälan om ny eller förändrad byggnad- flerbostadshus inkl. specialbostäder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Både i kommunens tätorter och på landsbygden ansvarar kommunen för adress- och namnsättning samt att hålla det nationella lägenhetsregistret uppdaterat. Det är den som bygger som ansvarar för att anmäla uppgifter om förändringar. Dessa uppgifter ligger också till grund för adressättning.

Den här e-tjänsten kan användas för att anmäla uppgifter om nya eller förändrade förhållande:

Definitioner
Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten innan alla byggnadsarbeten är klara, ska huset anses färdigställt när inflyttning sker.

Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen. Finns det bara en bostadslägenhet på adressen ska lägenhetsnummer inte sättas. Lägenhetsnummer består av fyra siffror varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 osv. Våningsplan under entréplan numreras nedåt med 09, 08 osv. Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den lägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols, dvs från vänster till höger. Lägenhetsnummer skall reserveras för lokaler och andra utrymmen på våningsplanetom dessa kan byggas om till bostadslägenheter. Mer om lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se

För varje bostadslägenhet i huset skall bostadsarean (boarean) anges liksom antalet rum. I övriga rutor ska markeras med ett "x" på det som stämmer för lägenheten. 

Med rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt solljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå, kokskåp eller hygienutrymme. 

Med kök avses ett för matlagning avsett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus. 

Med kokvrå avses ett för matlagning avsett utrymme som har golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat), men är så stort att en person kan vistas där. Om utrymmet för matlagning har en golvyta av minst sju kvadratmeter, räknas det som kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus. 

Med ett kokskåp avses inredning för matlagning med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Även så kallat trinett räknas som kokvrå. 

Med en specialbostad för äldre eller funktionshindrade avses en bostad som är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med funktionshinder, där boendet är förenat med service, stöd, och/eller personlig omvårdnad. 

Med en studentbostad avses en bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola. 

Med övrig specialbostad avses annan specialbostad än för äldre eller funktionshindrade och studentbostad och som varaktigt förbehållen vissa, väl avgränsade grupper av boende. Ett sådant boende är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring av lägenhetsfördelning mm inträffar det att lägenheter utgår från lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer och anges i den nedre delen av blanketten.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din registrering av lägenheter i lägenhetsregistret. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och de lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är Samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa