Adress- och namnsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Både i kommunens tätorter och på landsbygden ansvarar kommunen för adress- och namnsättning samt att hålla det nationella lägenhetsregistret uppdaterat. Det är den som bygger som ansvarar för att anmäla uppgifter om förändringar. Dessa uppgifter ligger också till grund för adressättning.

I den här e-tjänsten kan du anmäla uppgifter om nya eller förändrade förhållanden.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att sköta adress-och namnsättning. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och den lagliga är grunden myndighetsutövning.

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på

https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/ 

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter, 0472-150 00.   

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa