Adress- och namnsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla uppgifter om nya eller förändrade förhållanden.

Både i kommunens tätorter och på landsbygden ansvarar kommunen för adress- och namnsättning samt att hålla det nationella lägenhetsregistret uppdaterat. Det är den som bygger som ansvarar för att anmäla uppgifter om förändringar. Dessa uppgifter ligger också till grund för adressättning.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa