Ansökan om undantag från renhållningsförordningen

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om undantag från renhållningsförordningen i Alvesta kommun.

En avgift på 925 kr kommer att tas ut för en inlämnad ansökan och kostnaden kommer att faktureras när ansökan har inkommit.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter  

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan om undantag från renhållningsförordningen. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning och de lagliga grunden myndighetsutövning.  

Det är Nämnden för myndighetsutövning​  som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/ 

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig Kontaktcenter, 0472-150 00.    

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa