Kulturpris

LÄS MER

Regler

Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.

Kriterier för priset:

Insatser som över en längre tid varit

– Bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt område.

– Som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit till kulturell utveckling för kommunen.

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommun eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma konstnärer/konsthantverkare.

Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som kulturstipendiat. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.  Priser och stipendier handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Frågor om e-tjänsten kommunen@alvesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlämning av förslag senast den 31 oktober.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa