Kulturstipendium

LÄS MER

Regler

Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

Alvesta kommuns ska årligen dela ut två olika stipendier.

– Ett arbetsstipendium om totalt 25 000 kronor.

– Ett ungdomsstipendium om totalt 10 000 kronor.

 

Båda stipendierna ska:

– stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella och konstnärliga områden

– stödja och uppmuntra bevarandet och framväxten av konstnärliga och kulturella insatser i kommunen.

Sökanden till arbetsstipendium ska bo eller tidigare ha verkat i Alvesta kommun.

Sökanden till ungdomsstipendiet ska bo, ha bott eller tidigare varit verksam i Alvesta kommun och vara högst 25 år.

Båda stipendierna kan sökas av person eller grupp.
 

Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som kulturstipendiat. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.  Priser och stipendier handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Frågor om e-tjänsten kommunen@alvesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlämning av förslag senast den 31 oktober.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa