Pris för särskild prestation

LÄS MER

Regler

Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation.

Kriterier för priset:

– Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.

– Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.
 

Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som kulturstipendiat. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.  Priser och stipendier handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Frågor om e-tjänsten kommunen@alvesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlämning av förslag senast den 31 oktober.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa